Información
Archivos
csorrochegranados
Grado en Psicología
Facultat de Psicologia - UAB - Universidad Autónoma de Barcelona
Wuolah coin
59.5
Wuolah coin
7.7k
poll
Estadísticas.
115
Archivos
1.7k
Descargas
8
Seguidores
3
Siguiendo
person
Información.
account_circle
Nickname
csorrochegranados
school
Información académica
Grado en Psicología
Facultat de Psicologia
UAB - Universidad Autónoma de Barcelona
wc
Género
Chica
keyboard_arrow_left Archivos subidos
folder

Psicologia Evolutiva I

Facultat de Psicologia
folder

Psicología Fisiológica I

Facultat de Psicologia
folder

Historia de la Psicología

Facultat de Psicologia
folder

Mediti

Facultat de Psicologia
folder

Fonaments de Psicobiologia I

Facultat de Psicologia
folder

Psicología Fisiológica Ii

Facultat de Psicologia
folder

Personalitat I Diferències Individuals

Facultat de Psicologia
folder

Neuroanatomía

Facultat de Psicologia
folder

Processos Psicològics: Aprenentatge I Condicionament

Facultat de Psicologia
folder

Fonaments de Psicobiologia II

Facultat de Psicologia
folder

Influencia Social y Grupos

Facultat de Psicologia
folder

Introducción al Tratamiento Psicológico

Facultat de Psicologia
folder

Psicopatologia Al Llarg del Cicle Vital

Facultat de Psicologia
folder

Psicología evolutiva II

Facultat de Psicologia
folder

Evaluación Psicológica

Facultat de Psicologia
folder

Processos Psicològics: Atenció i Percepció

Facultat de Psicologia
folder

Practicum

Facultat de Psicologia
folder

Genètica del Comportament

Facultat de Psicologia
folder_open
Bloc A: Introducció a L'estudi del Desenvolupament
2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc B: Desenvolupament Psicomotriu
2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Sentits Somàtics
- 2017-10-23
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Sensació i Percepció
- 2017-10-04
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Història de la Psicologia (tot)
2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Audició i equilibri
- 2017-12-07
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Ev3
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 6: Control Nerviós del Moviment
- 2017-12-12
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Substàncies Transmissores
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Sueño y Vigilia
- 2018-03-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Excitabilitat I Conductivitat Neuronal
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Sentits químics: Gust i Olfacte
- 2017-12-11
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Quadre pràctiques resum
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Refuerzo y adición
- 2018-03-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 3: STAI
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Anatomia Macroscòpica del Sistema Nerviós Central I Perifèric
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Visió
- 2017-10-27
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Examen de Prueba
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Transmissió Sinàptica
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Metodologia d’estudi del Condicionament Clàssic
- 2017-10-20
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 6: El Condicionament Clàssic Inhibitori
- 2017-10-30
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 12: Sistemes de Control de L'homeòstasi
2017-05-04
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 9: Escorça Cerebral
2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Normalització, uniformitat i conformisme
- 2017-09-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 11: Sistema Límbic
2017-05-04
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Desenvolupament Ontogenètic del Sistema Nerviós
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Eficacia dels tractaments psicològics i pràctica basada en l’evidència
- 2018-10-03
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
PRÀCTICA 9: ZKPQ
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Medul·la Espinal
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 8: Nuclis Estriats I Prosencèfal Basal
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Propaganda i Persuasió
- 2017-11-28
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Aprenentatge no Associatiu: Habituació i Sensibilització
- 2017-10-04
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Conceptes Previs
- 2017-09-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 6: Cerebel
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 8: Fenomens Especials del Condicionament Clàssic
- 2017-11-17
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Fonaments del Condicionament Clàssic
- 2017-10-09
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Conducta Elicitada
- 2017-09-18
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Tècniques de Reducció de l’Ansietat: la Dessensibilització Sistemàtica i l’Exposició
- 2018-10-25
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Causalitat
- 2017-10-05
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 5: JAS
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Desenvolupament Filogenètic del Sistema Nerviós
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc D2: El Desenvolupament Durant la Adolescència (II)
- 2018-04-27
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Tronc de L'encèfal
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: El procés d’avaluació i intervenció terapèutica
- 2018-10-25
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 2: MMPI
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 7: Diencèfal
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Les Cèl·lules del Sistema Nerviós
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Tècniques de control de l’activació
- 2018-10-25
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc A1: Marc Ecològic: Contextos de Socialització: La Família
- 2018-03-15
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc C: Desenvolupament de Al Comunicació I el Llenguatge
2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: El procés d’avaluació i d’intervenció psicològica clínica
- 2018-10-25
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 9: Fonaments del Condicionament Instrumental
- 2017-12-14
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Causalitat
- 2017-10-05
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Conceptes
- 2017-09-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 6: EPQ (Eysenck Personality Questionnaire)
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc A2: Marc Ecològic: Parentalitat i relació entre família i altres sistemes
- 2018-03-15
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Models Teòrics en Avaluació Psicològica
- 2018-02-19
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 11: El reforçament positiu II: Programes de presentació del reforçament
- 2017-12-07
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Conceptes
- 2017-09-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Història de la Psicologia (tot)
- 2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Obediència a l'Autoritat
- 2017-10-17
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica NEO PI-R
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 6
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
TEMA 1: Definició i característiques de l’atenció
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Dispositius assistencials en Salut Mental i Drogodependències
- 2018-10-01
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Fonaments del Condicionament Clàssic
- 2017-10-09
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Conceptes previs
- 2017-09-27
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Normalització, uniformitat i conformisme
- 2017-09-27
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: Introducció a la Motivació
- 2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Preguntes de Reflexió Tema 1
- 2018-10-03
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 13: El reforçament negatiu I (Fugida i Evitació): Procediments i Variables
- 2017-12-29
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Metodologia d’estudi del Condicionament Clàssic
- 2017-10-20
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Conducta Elicitada
- 2017-09-27
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 12: Reforçament Positiu III: Anàlisi Teòrica
- 2017-12-28
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 14: Reforçament Negatiu II: Anàlisi Teòrica
- 2017-12-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 8: Fenomens Especials del Condicionament Clàssic
- 2017-11-17
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Obediència a l'Autoritat
- 2017-10-17
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica sinapsis
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Perspectiva Disposicional. Aproximació Lèxica.
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Introducció a L’avaluació de la Personalitat
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Mètodes Per a L’estudi de la Personalitat
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 1: la Personalitat
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Conducta Sexual (FALTA CONDUCTA PARENTAL)
- 2018-04-20
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
CAS MARTA
- 2018-02-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 14: El reforçament Negatiu II: Anàlisi Teòrica
- 2017-12-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 7: Variables que afecten l’adquisició del Condicionament Clàssic
- 2017-12-07
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Què són els gens i com funcionen
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Garanties Ètiques i Científiques del Procés d'Avaluació Psicológica
- 2018-03-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 10: El reforçament positiu I: Procediments i Variables
- 2017-12-30
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Bloc D1: Desenvolupament durant l'Adolescència I
- 2018-04-20
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 11: El reforçament positiu II: Programes de presentació del reforçament
- 2017-12-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 9: Fonaments del Condicionament Instrumental
- 2017-12-14
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 6: la Perspectiva Disposicional. Aproximació Teòrica
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Introducció a Les Principals Perspectives Psicològiques de la Personalitat
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 15: El Càstig: Procediments i Variables COMPLET
- 2018-01-09
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 13: El reforçament negatiu I (Fugida i Evitació): Procediments i Variables
- 2017-12-29
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 3: Aprenentatge no Associatiu: Habituació i Sensibilització
- 2017-10-04
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 15: El Càstig: Procediments i Variables COMPLET
- 2018-01-09
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 10: El reforçament positiu I: Procediments i Variables
- 2017-12-30
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 12: Reforçament Positiu III: Anàlisi Teòrica
- 2017-12-28
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 15: El Càstig: Procediments i Variables NO COMPLET
- 2017-12-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Pràctica 4: Cas Hans
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema-3:-Com-exerceix-l’ambient-la-seva-influència-sobre-el-comportament?
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Preguntes de Reflexió Tema 4
- 2018-10-25
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 7: Tècniques Operants
2018-11-28
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 2: Conceptes Motivacionals I
- 2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 4: Conceptes Motivacionals Ii
- 2017-05-02
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Activitat2 + PreguntesDeReflexió Tema 7
2018-12-05
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 6: EHS
2018-11-22
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Preguntes Lectura Guiada Tema 1
- 2018-11-05
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 7: Perspectiva Biològica
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 8: Personalitat I Salut
2017-04-26
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 7: Tècniques Operants
2018-12-05
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Preguntes de Lectura Guiada Tema 2
- 2018-11-06
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Com s’hereten les malalties (I)
- 2017-06-21
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border
folder_open
Tema 5: Sentits químics: Gust i Olfacte
- 2017-12-11
Comentarios:
star_border star_border star_border star_border star_border